Roczne wyniki: 30000 ton

Kolor: Karta kolorów przy 800 dostępnych kolorach dopuszczalne są również małe zamówienia.